Стандарт відповідно до якого сертифіковано:
Стандарт рівнозначний Постанові Ради (ЄС) 834/2007, 889/2008.
Сертифіковано Органік Стандарт UA-BIO-108
 
Список учасників поїздки до ТОВ «Полісся-Інвест»
Опубликовал zhuk, 9 мая 2014   

(c. Дашинка Володарськo-Волинського району Житомирської області) 25 квітня 2014 року

 1. Максимова Любовь Геннадиевна – кандидат с.-х. наук, научный сотрудник научно-производственной агрокорпорации «Степная», Днепропетровская область

2. Романенко Юрий – Директор Центра политического анализа «Стратагема», шеф-редактор портала «Хвиля»

3. Маслюченко Сергій – історик, громадський діяч, м. Дніпропетровськ

4. Шедєй Лариса Олександрівна – директор Асоціації «Україна Схід Органік», кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського»

5. Чередніченко Ірина Василівна – аспірант Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

6. Лазаренко Іван Іванович – фермер, координатор програми «Природне землеробство Україні», Дніпропетровська область

7. Дідківський Микола Петрович – директор департаменту агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації

8. Милованов Євген Володимирович – Голова Правління Федерації органічного руху України

9. Галашевський Сергій Олександрович– директор ТОВ «Органік стандарт»

10. Артемчик Татьяна – менеджер IBCentre

11. Ющенко Олександр Миколайович – директор ПП «Галекс-Агро»

12. Билицкий Андрей – директор ООО «Полесье-Инвест»

13. Кравченко Анатолій Григорович – координатор сільськогосподарських орних культур Швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні»

14. Соколова Алла Олександрівна – к.е.н., доцент, завідувач сектору економічного аналізу та оперативної інформації Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного Полісся НААНУ

15. Гаврилов Сергій Олексійович – к. с.-г. н, с. н. с., завідувач відділу обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами ННЦ «Інститут землеробства НААН»

16. Пую Василь Лазарович – к. с.-г. н., доцент кафедри рослинництва і кормовиробництва Подільського державного аграрно-технічного університету

17. Ходаківська Ольга Василівна – к.е.н., заступник завідувача відділу земельних відносин ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України

18. Пузняк Оксана Михайлівна – кандидат біологічних наук, заступник директора Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного Полісся НААНУ

19. Голій Наталія Петрівна – науковий співробітник Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного Полісся НААНУ

20. Дудченко Ніна Василівна – старший науковий співробітник Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного Полісся НААНУ

21. Рущак Володимир Михайлович – науковий співробітник Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного Полісся НААНУ

22. Панасюк Іванна Адамівна – науковий співробітник Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного Полісся НААНУ

23. Михалевич Олександр Федорович – науковий співробітник Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного Полісся НААНУ

24. Скидан Олег Васильович – д.е.н., проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку Житомирського національного агроекологічного університету

25. Романчук Людмила Донатівна – д.с.-г.н., директор Науково-інноваційного інституту екології та лісу Житомирського національного агроекологічного університету

26. Журавель Сергій Васильович – к.с.-г.н, доцент кафедри ґрунтознавства та землеробства Житомирського національного агроекологічного університету

27. Зіновчук Наталія Василівна – д.е.н., завідувач кафедри економіки природокористування та менеджменту лісового господарства Житомирського національного агроекологічного університету

28. Степаненко Наталія Іванівна – к.е.н., доцент, докторант Житомирського національного агроекологічного університету

29. Зінчук Тетяна Олексіївна – д.е.н., завідувач кафедри менеджменту ЗЕД Житомирського національного агроекологічного університету

30. Ковальчук Олександр Дмитрович – к.е.н., проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Житомирського національного агроекологічного університету

31. Василюк Тетяна Павлівна – к.с.-г. наук, доцент кафедри екології лісу та меліорації ЖНАЕУ

32. Пазич Віктор Миколайович – к.с.-г. наук, доцент кафедри екології лісу та меліорації ЖНАЕУ

33. Савич Артем Володимирович – фахівець служби наукових досліджень та інноваційного розвитку ЖНАЕУ

34. Маслоїд А.П., старший викладач, Вінницький національний аграрний університет

35. Безус Роман – к.е.н., доцент Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

36. Левада Александр ТМ «Жменька»

37. Соломко Алексей ТМ «Жменька»

38. Корсун Світлана Георгіївна, зав. відділу агроекології та аналітичних досліджень ННЦ «Інститут землеробства НААН»

39. Шпак Галина Миколаївна – здобувач кафедри менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування

40. Щербина Сергій Володимирович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Національної академії державного управління при Президентові України

41. Кропивко Дарина Сергіївна – аспірант Національного університету водного господарства та природокористування

42. Стецюк Олександр Петрович – зав. лабораторії агротехніки, агроекології та елітного розсадництва ННЦ « Інститут сільського господарства Полісся НААН»